0

Általános szerződési feltételek – ÁSZF

Print Friendly, PDF & Email

Vásárlási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák e-co inform services kft. (székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1., adószám: 25108930-2-42), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: Kendertér – Általános szerződési feltételek
Az Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Szolgáltató adatai:

Neve:                                      e-co inform services kft.

Székhelye:                             1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Postacíme:                             1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Cégjegyzékszám:                   01-09-200201

Adószáma:                              25108930-2-42

Közösségi adószám:              HU25108930

Telefon:                                  +36 30 553 4223

Bankszámlaszám:                   OTP Bank RT. 11736147-20000277-00000000

A tárhely-szolgáltató adatai:  

Neve:                            a www.kenderter.eu honlap üzemeltetője a webetneked.eu (e-co inform services kft.)

Székhelye:                   1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Cégjegyzékszáma:       01-09-200201

Adószáma:                   25108930-2-42

Alapvető rendelkezések

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF az Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Szolgáltató által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek a www.kenderter.eu oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Szolgáltató a termék megrendelését lehetővé teszi.

1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e-mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató az Ügyfél által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

1.4. A Szolgáltató és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja a Szolgáltatótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

1.5. Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind a Szolgáltató minden féle felelősségét kizárja.

 1. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a www.kenderter.eu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak kárt okozhat.

2.2. Az Ügyfél a Szolgáltatóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.

2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.6. Amennyiben a Szolgáltató hibáján kívül a Vásárló rossz összeget és/vagy helytelen bankszámlánkra utal és visszautalásra tart igényt úgy a vásárló által utalt díj 22%-át a Szolgáltató visszatartja a visszautalásból eredő banki költségek fedezése érdekében.

2.7. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

2.8. A Weboldalon megjelenő, a Szolgáltató által forgalmazott termékek egyes összetevőire vonatkozó, kutatások állításai nem vonatkoznak a Szolgáltató által forgalmazott termékekre.

2.9. A Weboldalon leadott rendeléssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a fitokannabinoid (kender növény által termelt kannabinoidok) tartalmú termékek nem alkalmasak emberi fogyasztásra sem semmilyen jellegű emberi felhasználásra, azokat kizárólag szuvenírként értékesíti a Szolgáltató. A Szolgáltatót a helytelen felhasználásból eredő esetleges problémák nem terhelik. A Vásárló köteles tájékozódni a megvásárolni kívánat termékekkel kapcsolatosan és egymagában tartozik felelősséggel a helyes használatukért.

3. Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 1. MEGBÍZÁS

A Szolgáltató a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. A Szolgáltató azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 1. RENDELÉS

4.1. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát “rákattintással” elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során Vásárló az adatait módosíthatja. A Vásárló adatait, bejelentkezését és megrendelését a Szolgáltató tartósan rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül. Az adatokat a Vásárló kérésére a Szolgáltató törölni köteles, kivéve a már digitálisan kinyomtatott számlán szereplő adatokat, amik törlése nem lehetséges.

4.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatók meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére.

4.4. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

4.5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

4.6. A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

4.6.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

Amennyiben a Vásárló a bankkártyás utalás lehetőségét választja SimplePay segítségével, úgy tudomást vesz róla, hogy a(z) E-co Inform Services Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1. ) adatkezelő által a(z) https://kenderter.eu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, cím, telefonszám
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
Simple fizetési tájékoztató: https://kenderter.eu/paymentservice_fizetesi_tajekoztato/

4.6.2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

4.6.3. Ha Vásárló a megrendelt termék vételárát 5 napon belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja le.

4.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Vásárlónak (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget a Szolgáltató a rendelés leadásától számított 14 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletes feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.
A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak

Elállás

4.8. Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat.

4.8.1 Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát az alábbi elérhetőségen írásban tudatni a Szolgáltatóval: info@kenderter.eu

4.8.2 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket: 1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1., címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül). A rendelés leadásától számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

4.8.3. A Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szállítási mód választásából adódik. A szállítási költségek és az áru sértetlen visszajuttatásának felelősége minden esetben a Vásárlót terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

4.8.4. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a sértetlen terméket. A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

4.8.5. A Szolgáltató a visszatérítés során banki átutalást alkalmaz, ehhez a Vásárlónak az elállási emailben közölnie kell a Szolgáltatóal egy érvényes számlaszámot. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Az kézhez kapott és esetlegesen elírt számlaszám esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8.6.A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.8.7. A Vásárló a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

4.9. A Szolgáltató nem köteles olyan termékek visszavételére, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

4.10. A Szolgáltató nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépített, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott.

4.11. Ha a Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Termék szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríti részére, az a szerződés felbontásának minősül a Szolgáltató részéről. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

4.12. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól.

 1. TITOKTARTÁS

5.1. A Vásárló által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.

5.2. A Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

5.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

5.4. A Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Szolgáltató adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltető és/vagy a Szolgáltató partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz, más társaságok, amelyekkel az Üzemeltető/Szolgáltató a Termékek vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni.

 1. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. A www.kenderter.eu weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél a Szolgáltató közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.

6.2. A Szolgáltató amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. A Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 72 órán belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 72 órán belül, úgy a Szolgáltató a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. A Szolgáltató számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.5. A Szolgáltató a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számlát papír alapon csatoljuk a Termékhez.

6.6. A Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében a Szolgáltató helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az Üzemeltető ügyfélszolgálatát.

6.8 Az ár megfizetése
A fizetés lehet előre utalás, vagy utánvéttel készpénzzel/bankkártyával futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor.

6.8.1. Vásárlás átutalással
Bankszámla száma: OTP Bank RT. 11736147-20000277-00000000

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. A termékek jellemzően 1-15 munkanapon belül szállítja a Szolgáltató, a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a 06 30 553 4223-as telefonszámon kérhet a Vásárló.

7.2. A Szolgáltató a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Vásárlónak kell gondoskodnia

7.3. A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni, és a terméket vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja a Szolgáltató és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét. Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag a Szolgáltató az esetleges sérülésért felelősséget nem vállal.

7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatónak bejelenteni.

7.5. A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem a rendelés végösszegét kell figyelembe venni.

7.6. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége. Mindebből következik, hogy ezen kötelezettsége megsértéséből eredő következményekért a Szolgáltató esetleg költségeiért a Vásárló felel.

 1. SZAVATOSSÁG

8.1 A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a Vásárló kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a Vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

8.2. A szállítási költséget a Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

 1. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a házhoz szállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

 1. FELELŐSSÉG

10.1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Szolgáltató teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után.

10.2. A Szolgáltató nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

10.3. a Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Vásárló gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Vásárló ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása a Vásárló feladata.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki a Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.

12.2. Vásárló: az az Ügyfél, aki a www.kenderter.eu oldalon rendelést adott le.

12.3. Felhasználói fiók: a Vásárló a www.kenderter.eu oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a www.kenderter.eu oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló által a www.kenderter.eu-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.
Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a www.kenderter.eu használatából kizárni.
Felhasználói fiók létrehozására és a www.kenderter.eu -n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

12.4. Szerződés – a Szolgáltató és a tőle terméket a www.kenderter.eu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között a Szolgáltató és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

13.1. Regisztráció
A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszót is kell választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét Vásárló ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.

13.2. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

13.3. Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

14. ADATKEZELÉSI, JOGI és SZERZŐI NYILATKOZAT

Az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozatunk itt olvasható: Kendertér – Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat

Letölthető innen: Kendertér – Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat

Az ÁSZF elfogatásával Ön egyetért az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozatunkkal is!

15. IRÁNYADÓ JOG

A szerződés magyar nyelven jön létre, annak rendelkezéseire az Magyar Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.

16. PANASZKEZELÉS

16.1 Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

16.2. Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

16.3. Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

16.4. A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

16.5. Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezethez fordulhat:

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés

16.6. Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-re, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK) rendelkezései az irányadók.

Ezen az oldalon közölt információk változtatásának jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2022/01/01